نمایش 25–36 از 103 نتیجه

تایل آلومینیوم کد F14

 • ابعاد: 27/5 * 28
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 14 عدد
 • ترکیب رنگ: سفید - طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد F19

 • ابعاد: 27/5 * 28
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 14 عدد
 • ترکیب رنگ: مشکی - طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد P11

 • ابعاد: 30/5* 30/5
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: طلایی - طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد P14

 • ابعاد: 30/5* 30/5
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: طلایی آینه ای - سیلور آینه ای - سفید

تایل آلومینیوم کد P22

 • ابعاد: 30/5* 30/5
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: طلایی - طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد P23

 • ابعاد: 30/5* 30/5
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: سفید - طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد P4

 • ابعاد: 31 * 29
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: سفید - طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد P43

 • ابعاد: 30/5* 30/5
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: براش طلایی - طلایی آینه ای - طلایی مات

تایل آلومینیوم کد P5

 • ابعاد: 31/5* 31/5
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: براش - مشکی

تایل آلومینیوم کد P6

 • ابعاد: 31/5* 31/5
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: براش - طلایی آینه ای