نمایش 13–24 از 103 نتیجه

تایل آلومینیوم کد A48

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: طرح سنگ

تایل آلومینیوم کد A5

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد A6

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: نقره ای

تایل آلومینیوم کد B19

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: نقره ای - سفید

تایل آلومینیوم کد B21

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: ساده - طلایی آینه ای

تایل آلومینیوم کد B22

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: نقره ای - سفید

تایل آلومینیوم کد B24

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: طلایی آینه ای - سفید

تایل آلومینیوم کد B27

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: سفید - نقره ای

تایل آلومینیوم کد B32

 • ابعاد: 30 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: دودی

تایل آلومینیوم کد F1

 • ابعاد: 32 * 30
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 11 عدد
 • ترکیب رنگ: سفید

تایل آلومینیوم کد F13

 • ابعاد: 27/5 * 28
 • ضخامت: 6 میلیمتر
 • تعداد در یک متر مربع: 14 عدد
 • ترکیب رنگ: نقره ای - طلایی آینه ای